سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید غیوری ثالث – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)شرکت ایزیران
محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه جامع امام حسین(
تیمور سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش امنیت)، دانشگاه جا

چکیده:

هرچند برون سپاری باعث کاهش هزینههای مدیریت دادهها میشود، اما مشکلات و چال ش های جدید امنیتی برای داد ه ها ی برون سپاری شده ایجاد میکند. این موضوع میتواند امنیت دادههای برون سپاری شده را در فضای سایبر به خطر اندازد لذا پرداختنبه آن از موارد مورد توجه پدافند غیرعامل در حوزه امنیت فناوری اطلاعات است. چالش های امنیتی مختلفی در برون سپاری خدمات پایگاه داده وجود دارند که نیازمند راهکارهای متنوعی هستند. برخی از این چالش ها با یکدیگر همپوشانی هایی دارند و برخی ازآن ها با چالش های قبلی در امنیت پایگاه داده ارتباط مستقیمی دارند. ارائه یک طبقهبندی مناسب از چالش های امنیتی برون سپاریپایگاه داده و دستهبندی آن ها، به مطالعه و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات و اقدامات خصمانه دشمن در فضای سایبر، که هدف پدافند غیر عامل است، کمک می کند. در این مقاله با بررسی معماری پایگاه داده برون سپاری شده، یک طبقهبندی جدید از چالشهای امنیتی فرا روی برون سپاری دادهها ارائه شده است.