سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی نبی زاده – دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
امیر مسعود افتخاری مقدم – دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

با توجه به معانی و ابهامات موجود در تصاویر، یکی از بزرگترین چالش ها در بحث بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی، دوری سیستم های موجود از مفاهیم سطح بالای تصویر و عدم توانایی آنها در ارائه ی یک مدل غیرقطعی و انعطاف پذیر می باشد. استفاده از گراف فازی می تواند راه حل مناسبی برای کمک به بهبود این مسأله باشد. یعنی هر منطقه از تصویر را با استفاده از یک نود و روابط بین مناطق را با استفاده از یال های گراف مدل کنیم. در این مقاله سعی می کنیم تا بین مناطق مختلف تصاویر از نظر معنایی تفاوت قائل شویم و به مناطقی که بار معنایی بیشتری دارند، ارزش بیشتری داده شود. در همین راستا دو صفت جدید تراکم و میزان مرکزی بودن منطقه برای نود و صفت همسایگی دو طرفه برای یال در سیستم مورد نظر معرفی می کنیم و همچنین سعی می کنیم تا با استفاده از یک طرح وزنی فازی ساده برای وزن دادن به صفت – نودهای گراف به کاهش فاصله معنایی موجود در تصاویر کمک کنیم. در نهایت برای کاهش زمان زیاد جستجوی فراگیر از یک طرح خوشه بندی برای تمامی گراف های پایگاه داده مورد نظر استفاده می کنیم. مشاهده بررسی نتایج بر روی پایگاه داده های تصویری Corel و Pascal نشان می دهد که روش پیشنهادی از کارایی قابل قبولی برخوردار است