سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فیوضی – دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مهندسی پزشک
اعظم قره خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی(نیشابور)، دانشکد
جواد حدادنیا – دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مهندسی پزشک

چکیده:

در این تحقیق روش جدیدی برای تشخیص بیماری دیابت ارائه شده است. یکی از مشکلات اساسی مربوط به این بیماری عدم تشخیص، بموقع و صحیح آن میباشد. امروزه پزشکان بیش از هر چیز با تکیه بر تجربیات و دانسته های خود، آزمایشات پیچیده و وقت گیر به این بیماری پی میبرند. با این وجود خطاهای انسانی اجتناب ناپذیر است؛ در این تحقیق دادههای ۷۶۸ نفر زن با ۸ ویژگی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از فرآیندهای پردازش و هوش مصنوعی شامل؛(SVMبه منظور کاهش و مدیریت داده، الگوریتمهای تکاملیBPSO برای انتخاب بهترین جواب، سیستمهای دقیقFuzzy)برای افزایش دقت، سرعت، صحت الگوریتم تکاملی؛ و شبکههای مصنوعی عصبی Neural Networkبه منظور برآورد، آموزش، انطباق پذیری، یادگیری ماشینی؛ در جهت شناسایی و تشخیص این بیماری استفاده شده است. سیستم پیشنهادی با استفاده از ترکیب روشهای مذکور موفق شد با تکیه بر ویژگیهای پایگاه داده در قالب ترکیب و تعامل به دقت شناسایی ۹۵٫۸۱ % دست یابد. روشهای حاضر علی رغم دقت بالا، هزینهبر و وقت گیر میباشند؛ که با مقایسه این روش با روشهای مذکور به دقت و کارایی آن پی خواهیم برد