سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی شهرکی – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل مافی نژاد –

چکیده:

دراین مقاله یک ساختار جدید برای سوئیچ های میکروالکترومکانیکی نوع موازی ارایه شده است مشخصه بارز سوئیچ پیشنهاد شده ایزوله شدن بخش مرکزی بازو از زمین است که باعث کاهش پدیده های خود تحریکی و چسبندگی به دلیل ولتاژ موثر حاصل از سیگنال های با توان بالا دراین ساختار شده است کاهش پدیده های خودتحریکی و چسبندگی درسوئیچهای میکروالکترومکانیکی می تواند باعث افزایش توان قابل حمل این سوئیچ ها و همچنین افزایش قابلیت اطمینان آنها درتوان های بالا شود از سوی دیگر ایزوله شدن بخش مرکزی باعث بهبود پارامترهای پراکندگی درحالت عدم تحریک سوئیچ می شود با توجه به نتایج شبیه سا زی مقدار تلفات داخلی سوئیچ درحالت عدم تحریک درفرکانس های ۱۰ و ۵۰ GHz به ترتیب برابر با ۰٫۰۲dB و ۰٫۱۸dB است از طرف دیگر مقدار ایزولاسیون این سوئیچ درحالت تحریک برابر ۱۴dB و ۳۰ درفرکانسهای ۱۰ و ۵۰GHZ می باشد.