سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه محمدنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهرگان مهدوی – دانشگاه گیلان

چکیده:

هر یک از سامانههای توصیهگر نقاط ضعف خاص خود را دارند؛ سامانههای پالایش همکارگونه با مشکل شروع سرد و سامانههای مبتنی بر اطلاعات دموگرافیک با مشکل عدم توجه به رفتارهای گذشته کاربران مواجه هستند. از سوی دیگر کیفیت پیشنهادات هر دو نوع سامانه تحت تاثیر مشکل پراکندگی میتواند به طور قابل توجهی کاهش یابد. از اینرو در این مقاله دو روش کارا به کار گرفته میشود، ابتدا گردشگران سیار براساس موقعیت مکانی خود خوشهبندی میشوند و سپس برای ارائه پیشنهادات دو روش پالایش اطلاعات با هم ترکیب میگردند. از آنجائی که کیفیت پیشنهادات سامانههای توصیهگر همچنین وابسته به اطلاعات مورد استفاده آنها است از اینرو در این کار الگوهای رفتاری، رتبهبندیها و همچنین مشخصات دموگرافیک گردشگران به کار گرفته میشود. نتایج حاصل از ارزیابی سامانه با استفاده از معیارF-measure کیفیت بالای پیشنهادات روش ارائه شده را نشان میدهد