سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علی رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
اصغر ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله، یک ساختار جدید باند حذفشدهی فوتونیک ۱ برای مدارات مجتمع مایکروویو ارائه شده است. این ساختارPBGجدید یک شبکهی مربعی دو بعدی میباشد که در آن هر المان شامل یک پد فلزی ۲ و چهار شاخهی متصلشونده ۳ میباشد. همانطور که از شبیهسازیهایFTDT نتایج تجربی یک میکرواستریپ قرارگرفته بر روی یک زیرلایهی با صفحهیزمین دارایPBG یک باند توقف گسترده را نمایش میدهد. با توجه به اثر موج آهسته ۵ که توسط این ساختار منحصر به فرد، دورهی تناوب شبکهیPBG در فرکانس قطع تنها۰٫۱λ۰ می-باشد که فشردهترین شبکهیPBG را که تاکنون به دست آمده است را نتیجه میدهد.