سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی بخشنده – کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،گروه فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور
اشکان سامی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه شیراز
احمد فراهی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه پیام نور،سازمان مرکزی

چکیده:

معماری سرویس گرا با امکان سازی ایجادچابکی و انعطاف پذیری لازم در سازمان ها تحولی شگرف و نوین را درعرصه مهندسی نرم افزار فراهم آورده است که دراین میان استاندارد BPEL راه برای ساخت پیمانه های جدید براساس ترکیبی از سرویسها همواره نمودها ست اگرچه تلاشهای زیادی برای اثبات درستی عملیات پذیری سرویسهای ترکیبی براساس روشهای رسمی انجام گردیده پیش بینی ویژگی غیرعملیاتی نظیر کارایی قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری کمتر مورد کنکاش قرارگرفته است نوآوری ما ابداع یک رویکرد تحلیلی مبتنی برشبکه پتری تصادفی و تئوری صف می باشد که کارایی یک گردش کاری را محاسبه می نماید این مدل برای انواع فرایندهای پایه ای تالی شرط توازی و حلقه مورد آزمون قرارگرفته که بدلیل حجم زیاد محاسبات برای یک نمونه فرایند ترکیبی محاسبات انجام و ارایه شدها ست به منظور تصدیق مدل نمونه فرایند ترکیبی همزمان درنرم افزار ARENA مدلسازی و نتایج مقایسه گردیده که با توجه به میزان انحراف اندک نتایج صحت مدل تایید می گردد.