سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خیردوست – دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
علی بنائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی بر اساس ماتریس تبدیل برای تحلیل نویز باند باریک اسیلاتور محلی که به فرکانس IF ترجمه می شود، ارایه شده است. این روش به راحتی برای تحلیل نویز دامنه و فاز در هر میکسری قابل استفاده است. برای نشان دادن درستی روابط به دست آمده در این روش، نتایج را با روش پوش مقایسه و در نهایت با نتایج نمونه ساخته شده مقایسه و نتیجه گیری شده است.