سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی ضرابی – دکترای تخصصی پزشکی، دانشجوی دکترای سلولی –ملکولی، عضو هیات علمی پژو
اشکان مزدگیر – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مد
مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -صنایع، دانشگاه الزهراء(س)، کارشنا
امیرحسین محسنی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله رویکردی جدید جهت ارزیابی چندمعیاره آلترناتیوها به کمک نمودار پارتو، در یک مسئله واقعی شرح داده شده است. از آنجاییکه در واقعیت، مسائلی وجود دارند که دارای تعداد آلترناتیوها و معیارهای زیادی هستند، استفاده از روش هایمتداول تصمیم گیری چندمعیاره مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای و روش های دیگر مبتنی بر مقایسات زوجی به دلیل بالا بودن حجم محاسبات و زمان بر بودن، عملا بی کاربرد خواهد شد، زیراکه ارزیابی چند معیاره ۱۱۵ آلترناتیو به وسیله ۸ معیار، باعث تولید ماتریس های حجیم مقایسه های زوجی خواهد شد که شرط معتبر بودن جواب برقرار نمیشود. در این مقاله، ابتدا تعداد آلترناتیوها را کاهش داده و سپس برای شاخص های تعریف شده، فرمول هایی ابداعی جهت محاسبه آن ها ارائه می شود. برای درنظر گرفتن توام دو عامل تاثیرگذار بر یک شاخص از نمودار پارتو استفاده شده و پس از امتیازدهی به هریک از سطوح نمودار پارتو و استفاده از میانگین وزنی، امتیاز نهایی آلترناتیوها محاسبه و رتبه بندی می شود. آلترناتیو ها ومعیارهای تعریف شده در این مقاله، برگرفته از مسئله واقعی رتبه بندی خونگیران در شرکت فناوری بن یاخته های رویان(بانک خون بند ناف رویان) است.