سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین منتصری – شرکت صنایع الکترونیک شیراز
علیرضا یاحقی – دانشگاه شیراز
مجتبی علی نژاد – شرکت صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

تعیین ویژگیهای الکتریکی و مغناطیسی مواد دربسیاری از کاربردهای صنعتی ازاهمیت زیادی برخوردار است به عنوان مثال درجاذب های مایکروویو رادم ها یا پوششهای راداری و … مقدار ثابت دی الکتریکی با دقت زیادی مورد نیاز است دراین مقاله پس از بررسی مختصری از روشهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و مغناطیسی مواد روشی پیشنهاد شده که درعین سادگی و کم هزینه بودن از دقت بالایی برخوردار است اندازه گیری های عملی با محاسبات تئوری درچندین نمونه از مواد مختلف مقایسه شده و نتایج آن آورده شدها ست نتایج حاصل مطابقت خوبی با مقادیر واقعی پارامترها دارد.