سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی طالبی – استادیار
سارا ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبکه های حسگربی سیم شامل مجموعه ای ازحسگرهای شبکه شده ای هستند ک ه ازمهمترین ویژگی آنها حضور درمکانهایی است که دستیابی به آنها برای انسان دشوار می باشد یکی ازمهمترین مسائل درشبکه های حسگربیسیم بحث کاهش داده های افزونه و به دنبال آن کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه است دراین تحقیق برای عملی ساختن این هدف ابتدا درعملیات خوشه بندی به کمک یک الگوریتم ژنتیک سرخوشه ها بادرنظر گرفتن معیار فاصله و انرزی درهرراند پیوسته بروز اوری و انتخاب میشوند پس ازآن داده های ارسالی به هرسرخوشه درمحل سرخوشه ها باکمک روش PCA کاهش یافته و سپس نسخه تجمیع یافته ی داده ها به ایستگاه پایه ارسال میگردد درپایان نتایج ارزیابی ها نشان میدهد که استفاده ازروش مذکور تعدادبسته های ارسالی و مصرف انرژی درشبکه را کاهش داده ازتعدادتلفات گره ها کاسته و داده ها را با نرخ مطلوبتری به مقصد خواهد رساند