سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا صرافیان – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بوشهر
محمدفرزان صباحی – دانشگاه اصفهان
سارا فیاض – شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
سروش صادق زاده – شرکت مخابرات سیار ایران

چکیده:

تخمین موقعیت ترمینال موبایل با دقت بالا همواره نیازاساسی برای فراهم نمودن محدوده وسیعی از سرویسهای مبتنی برموقعیت درساختار شبکه سلولی بوده است از این رو توسعه روشهایی به منظور موقعیت یابی سلولی مساله اصلی تحقیقات شبکه موبایل به شمار می رود و راهکاری بسیاری تاکنون دراین زمینه ارایه شده است این مقاله روش موقعیت یابی براساس تشخیص الگو مبتنی بر توان سیگنال دریافتی را ارائه میدهد هرچند تاکنون کارهایی دراین زمینه صورت گرفته است ما این روش همواره با چالشهایی درحوزه ساختن و بروزرسانی پایگاه داده و محاسبات سنگین جهت تخمین موقعیت روبرو بودها ست دراین مقاله با ارایه راهکارهایی جدید و عملی ازجمله ساختن پایگاه داده با کمک ماژولهای GSM و قرار دادن چندین مرحله فیلترینگ نوین برمبنای فاصله ایستگاه های پایه و تعداد کانال کنترلی مشترک بین ترمینال سیار و نقاط مرجع و همچنین با اعمال تغییراتی درروشهای پیشین جهت محاسبه میزان نزدیکی نقاط به یکدیگر سعی درافزایش دقت روش تشخیص الگو و کاهش بار محاسباتی آن داشته ایم نتایج شبیه سازی بدست آمده درشهر اصفهان بیانگر دقت بالا و عملی بودن این روش می باشد.