سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – دانشگاه صنعتی اصفهان
میلاد دولتشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمد کیوانفرد – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو
عقیل داوری – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو

چکیده:

جریان هجومی ترانس یکی از مهمترین عوامل آسیب دیدن ترانسفورماتورهای قدرت و کاهش عمر مفید آنهاست. در این مقاله روشهای مختلف کاهش جریان هجومی در مراجع، دسته بندی شده و یک روش پیشنهادی مبتنی بر کنترل لحظه کلیدزنی ارائه می گردد. در روش پیشنهادی ابتدا یک فاز برقدار می شود و کلید زنی دو فاز دیگر با تا خیر و در زمان مشخص صورت می گیرد. در این روش اطلاع از شار پسماند تنها یک فاز کافی می باشد. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی ، ترانسفورماتور ۱۵۵ MVA Yn / D با سطح ولتاژ KV 132/15 در حالت بدون بار کلیدزنی شده و روش کلیدزنی ارائه شده با روشهای قبلی مقایسه می گردد. شبیه سازی مدار نمونه در نرم افزار ATPDraw صورت گرفته و جهت مدلسازی هسته ترانس از مدل سلف غیر خطی TYPE-96 در این نرم افزار استفاده شده است. در انتها دامنه جریان هجومی در روش ارائه شده با روشهای قبلی مقایسه شده و مزایا و معایب هر یک از روشها آورده شده است.