سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تکتم شریفیان عطار – کارشناس تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان
حمیدرضا جعفریان – کارشناس شرکت منیران
رضا قاضی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

باتوجه به پیشرفت های تکنولوژیک درسالهایا خیر و حساسیت برخی دستگاه ها به کیفیت انرژِ ورودی امروزه مساله کیفیت توان ازجایگاه ویژه ای درصنعت برق برخوردار گردیده است بدین منظور استانداردی برای کیفیت توان تعریف گردیده که یکی ازموارد آن عدم افت ولتاژ به کمتر از ۹۰درصد مقدارنامی ۰٫۹P.u می باشد زیرا دراکثر کارخانجات بزرگ و صنایع حساس مانندنساجی و … دستگاه هایی وجود دارد که افت ولتاژ بیش از۹۰درصد مقدارنامی باعث بوجود آمدن خسارت فنی و اقتصادی زیادی میگردد از این رو برای رفع این مشکل اکثرا از سوئیچ کردن برخی مبدلهای استاتیکی استفاده میشود که یکی از این ادوات که برای رفع کمبود یا اضافه ولتاژ گذرا به کار برده می شود بازگرداندن دینامیکی ولتاژ DVR می باشد مسائل مربوط به DVR عمدتا شامل دو قسمت می باشد که یکی کنترل DVR و مقدار توان تزریقی آن درهرلحظه به سیستم می باشد و دیگری جایابی و تعیین ظرفیت بهینه آن دریک شبکه توزیع است دراین مقاله به بررسی مورد اخیر پرداخته شدهاست که این نوع دیدگاه بیشترراجع به مسائل طراحی و برنامهریزی شبکه های توزیع میب اشد و معمولا یک مساله بهینه سازی چندهدفه است.