سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

المیرا پورعباس – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز دانشکده مهندسی کامپیوتر تبریز ایران
راحله کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز دانشکده مهندسی کامپیوتر تبریز ایران
میرکمال میرنیا – استادیاردانشگاه تبریز تبریز ایران

چکیده:

با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته ارسال و ذخیره سازی رسانه های الکترونیکی افزایش یافته و نسخه برداری ازداده ها بدون افت کیفیت و باهزینه ای بسیاراندک امکان پذیر شده است بدین ترتیب بهره گیری ازاثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر دستکاری اسناد و استفاده ازاسنادجعلی ابعادتازه تری یافته است یکی ازروشهای مناسب جهت رسیدن جلوگیری ازاین موارد پنهان سازی دیجیتال است پنهان سازی دیجیتال به پنهان سازی اطلاعات بصورت غیرقابل رویت دریک رسانه رقمی همچون تصویر فیلم و صوت اطلاق میشود که امروزه به عنوان یکی ازشاخه های امنیت اطلاعات مورد توجه بسیارقرار گرفته است دراین مقاله یک روش پنهان سازی پیامهای متنی برپایه روش حوزه تصویر ارایه میشود هدف روش ارایه شده درروش پیشنهادی پنهان سازی پیامهای متنی دربایت های کم ارزش پیکسلهای تصویربدون ایجاداغتشاش و افزایش حجم واندازه درتصویر و باسرعت بالاتر است