سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصرا… خلیلی –
علی کیاپاشا –

چکیده:

نصب دوربین برروی حامل های متحرک (مانند هواپیما) برای تصویربرداری، با لرزش دوربین همراه بوده و منجر به مات شدگی تصویر خواهد گردید. در این مقاله مسئله لرزش دوربین و مات شدگی تصویر بدست آمده در اثر این لرزش بررسی شده و یک روش نوین و کاربردی برای تعیین کمی این لرزش ارائه شده است. در روش ارائه شده، برای سنجش لرزش دوربین از اطلاعات خود دوربین استفاده می شود. برای پیاده سازی این روش از یک سکوی مکانیکی که قابلیت ایجاد لرزش با فرکانس ها و دامنه های مختلف را دارد، استفاده شده است. نتایج بدست آمده پس از تصویربرداری بیانگرآن است که فرکانس جابجایی هریک از پیکسل های تصویر هنگام لرزش، معادل با فرکانس اصلی لرزش سکو است. الگوریتم ارائه شده برای پردازش تصاویر حاصل از دوربین، این امکان را فراهم می کند که پس از سنجش کمی لرزش بتوان پایدارساز مناسبی برای لرزش دوربین(دمپر) انتخاب نمود. نتایج حاصل از پردازش تصاویر دوربین دچار لرزش کارایی الگوریتم را نشان می دهد.