سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه موسوی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهرام خدیوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید و مستقل از زبان برای نویسه گردانی اسامی ارایه خواهیم کرد در روش پیشنهادی از یادگیری تمایزی برای آموزش مدل استفاده شده است درمرحله یادگیری ویژگیهای جدیدی تعریف کرده ایم که باعث بهبود نتایج شده است هم ترازی میان حروف دو زبان نیز به صورت خودکار انجام گرفته است درانجام آزمایشات بطور خاص برروی زبان فارسی انگلیسی تمرکز شده است برای مقایسه روش پیشنهادی از سیستمهای نوین ترجمه ماشینی برای ترجمه درسطح حروف استفاده گردیده است بهبود حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سیستم پایه ی ترجمه ماشینی به طور نسبی حدود ۲۲% می باشد همچنین با ارایه یک روشابتکاری مبتنی برمحتوای صفحات وب امکان انتخاب نویسه برتر ازمیان تعدادی نویسه ی محتمل تولید شده توسط روش پیشنهادی میسر گردیده است که با این روش نتایج بطور نسبی ۵۰% بهبود یافتهاند