سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا کمال آبادی فراهانی – دانشکدهء فنی مهندسی ، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جواد اکبری ترکستانی – دانشکدهء فنی مهندسی ، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

ردیابی اهداف متحرک یکی از مهترین کاربردهایی است که می توان از شبکه های حسگر در آن بهره برد . بهینهسازی مصرف انرژی، از موضوعات مهم تحقیقاتی در شبکههای حسگر بی سیم است . از جمله پارامترهایی که می تواند نقش مهمی در مصرف انرژی درشبکه داشته باشد ، تعیین مکان بعدی هدف بصورت صحیح می باشد . چراکه اگر این کار بدرستی انجام نشود بایستی هزینه هایی رابابت بازیابی هدف گمشده در شبکه بپردازیم . در این تحقیق برای کاهش هزینه های بازیابی هدف یک روش یادگیر را برای تعیین مکان بعدی هدف پیشنهاد کرده ایم . در این روش با بکارگیری اتوماتای یادگیر و با استفاده از الگوی حرکتی که از حرکت هدفبدست می آید ، حرکت بعدی هدف پیش بینی می شود . هدف از بکارگیری اتوماتای یادگیر در تعیین مکان بعدی هدف ، کاهش نرخ از دست دادن هدف در شبکه می باشد . با این کار انتظار داریم که برخی از پارامترهای شبیه سازی را بهبود دهیم . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری این روش تاثیر مثبتی در نرخ از دست دادن هدف ، میزان انرژی مصرفی شبکه و تعداد بسته های ارسالی در شبکه دارد