سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر اصغری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آتنا عبدی –
حسن طاهری –
حسین پدرام –

چکیده:

دراین مقاله روشی کاملا نرم افزاری به منظور کشف خطاهای روند اجرا ارایه شده است دراین روش پیکربندی سخت افزاری سیستم تغییر نخواهد کرد و تنها عده ای دستور به کد اصلی اضافه خواهند شد همانند سایرروشهای ارایه شده دراین حوزه برنامه اصلی به عده ای بلوک پایه تقسیم شده و به هربلوک یک امضا تخصیص داده می شود و روند اجرای برنامه توسط آنها کنترل می گردد درتکنیک ارایه شده در این مقاله امضاها برحسب ترتیب اجرای بلوکهای پایه دربرنامه اجرا شده اند و دردستورات افزوده شده از عملگرهای حسابی و منطقی استفاده نشده است به این ترتیب سربار حافظه مصرفی و کارایی نسبت به روشهای پیشین درحدود ۴۲/۶۷ و ۳۸/۲درصد بهبود یافته است از سوی دیگر پوشش اشکال این تکنیک نسبت به روشهای پیشین حدود ۴% بهتر میب اشد.