سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضایی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
محمودرضا روحانی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
جواد شیخ زادگان – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

چکیده:

پنهان نگاری هنر و علم پنهان کردن اطلاعات در یک رسانه پوششی است . تصویر یکی از بهترین رسانه ها برای انتقال اطلاعات است و بیشتر از همه ساختار JPEG، برای انتقال استفاده می شود. مهمترین هدفپنهان نگاری ، قابل رویت نبودن و یا عدم توانایی در آشکارسازی وجود آن است. اگرچه پایداری نسبت به انواع مختلف دستکاری های تصویری نیزدر اولویت های بعد اهمیت دارد. در این مقاله روش جدیدی بر مبنای ناهمبستهکردن تصویر زندگی درحوزهمکانی و جداسازی در حوزه تبدیل معرفی میگردد که دارای ظرفیت پنهان نگاری و امنیت بالای است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش جدید معرفی شده از امنیت بالایی برخوردار است و با به کارگیری روشی خاص برای جاسازی بیتها می توان به پایداری قابل توجهی دست یافت به طوری که پیغام جاسازی شده با اعمال تغییرات در تصویر نظیر فشرده سازی، قابل استخراج می باشد.