سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عبدالباقی قادرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سلامی واحد سنندج

چکیده:

مسله وجود گره های تک سوار برای تبادل قطعه دادههای موجود یکی از مسائل چالش برانگیز در طراحی شبکه های نظیربه نظیر کارا بوده است که همواره توجهات زیادی را در مباحث آکادمیک به خود جلب کرده است. گرهها نیازمند تبادل پیغامبرای انتخاب گرههای هدف مناسبی که رفتار تک سواری نداشته باشند هستند. این فرآیند سبب افزایش پیغامها و سربار اضافی در این سیستمها میشود در روش پیشنهادی با ایجاد مدلهایی در هر گره از روی دادههای محلی و ادغام این مدلهابا مدلهای دریافتی از سایر گرهها بر اساس الگوریتم های مبتنی بر شایعه پراکنی،علاوه بر کاهش تعداد پیغام و افزایش زماندانلود همه گره ها، هر گره قابلیت شناسایی گرههای تک سوار موجود در یک سیستم نظیر به نظیر برای انتخاب همسایه مناسب برای تبادل قطعه داده را پیدا میکند و گره هایی که رفتار تک سواری دارند منزوی خواهند شد