سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لقمان کیانی شاهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد تشنه لب – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی هارون آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

شبکه های حسگر بیسیم که برای نظارت و کنترل یک محیط خاص مورد استفاده قرا رمیگیرند ازتعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت تشکیل شده اند که بصورت متراکم در یک محیط پراکنده می شوند یکی از عمده ترین چالشها در این نوع شبکه ها محدودیت مصرف انرژی است که مستقیما طول عمر شبکه حسگر را تحت تاثیر قرا رمیدهد خوشه بندی به عنوان یکی از روشهای شناخته شده ای است که بطور گسترده ای برای مواجه شدن با این چالش مورد استفاده قرار میگیرد دراین مقاله روشی کارا برای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ارائه گردیده است روش ارائهشده در چند مرحله گره های سرخوشه را براساس پارامترهایی مانند میزان انرژی و پراکندگی گره ها شناسایی می نماید و خوشههایی متوازن با سرخوشه هایی با انرژی بالاتر نسبت به گره های معمولی ایجاد می نماید.