سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عظیمی کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا رمضانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسن ضیافت – دانشگاه آزاد اسلامی واحدنطنز

چکیده:

امروزه در شبکه های حسگر بیسیم پروتکلهای مسیریابی مبتنی برخوشه بندی از طریق تقسیم گره های همسایه به خوشه های مجزا و انتخاب سرخوشههای محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعیدر مصرف متوازن انرژی توسط گره های شبکه بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه ای در مقایسه با سایر روشهای مسیریابی به دست می آورند دراین مقاله یک پروتکل جدید خوشه بندی متمرکز مبتنی بر انرژی با استفاده از شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی برای شبکه های حسگر بیسیم ارائه می شود که قادر به خوشه بندی گره های شبکه براساس سطح انرژی و مختصات گره ها می باشد این پروتکل با استفاده از تعداد مشخصی از گره های پرانرژی در شبکه و اعمال آن ها به عنوان وزن نورونهای نقشه خودسازماندهی نزدیک ترین گره های کم انرژی را جذبگره های پرانرژی می کند.