سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی فرزام جو – دانشگاه آزاد اسلامی واحدفومن وشفت، ایران
محمد شجاع فر – گروه مهندسی نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران

چکیده:

در سالهای اخیر، محاسبات ابری رشد چشمگیری در بین صنعتگران فناوری اطلاعات داشته است و توانسته سرمایه های زیادی را به خود جذب کند. وجود دیتاسنترهای مختلف با توان عملیاتی متفاوت تاثیر بسزایی در پاسخگویی به درخواستها که در لیست صف آنها قرارگرفته اند میکند. در این مقاله، با استفاده از دو ایده در تخصیص درخواست ها در VCHS مدل صف بندی ابرمحاسباتی پیشنهاد شده است. نتایج در سه نوع کار متفاوت ودر سه حالت توزیع یکنواخت، نرمال و نمایی در نظرگرفته شده است. ایدههای پیشنهادی نمونه ای از بکارگیری مدل صف بندی در سه دیا سنتر در رایانش ابری می باشد