سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر گل افشانی – دانشیار،استاد دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا تولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شریف
حسین ابراهیمیان – دانشجوی دکترا،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از ضروریترین و حیاتی ترین اجزای رویکرد مهندسی زلزله براساس عملکرد دقت در تخمین نیاز لرزه ای جابجایی است اگرچه نیازهای لرزه ای با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی بهتر تخمین زده می شود اما با توجه به پیچیدگی های ذاتی این روش ها و نیاز به انجام محاسبات زیاد دشوار و وقت گیر روشهای استاتیکی غیرخطی همچنان مورد توجه جامعه علمی و مهندسی قرار دارند ساختار کلیه روشهای استاتیک غیرخطی مشترک بوده و تمامی آنها از سه بخش عمده تشکیل می شوند تنها چیزی که روشها ی استاتیک غیرخطی را از یکدیگر متمایز کرده نوع رویکرد مختلف به هر بخش می باشد واین سه بخش عبارتند ازک تحلیل سازه و تبدیل مشخصات سازه چنددرجه ازادی به سازه یک درجه ازادی محاسبه پاسخ سازه یک درجه ازادی معادل و تبدیل سازه ی یک درجه ازادی به پارامترهای نیاز مهندسی مورد نظر در سازه چنددرجه ازادی