سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی عظیمی ستوده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا رمضانپورفینی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

انتشار پیام ایمنی دوره ای در شبکه های موردی بین خودرویی از قابلیت اطمینان ناچیز خصوصا در جاده های پرازدحام رنج می برد علت اصلی این مشکل طبیعت CSMA در لایه MAC است که اساس و پایه ارتباطات رنج کوتاه است دراین مقاله یک الگوریتم زمان بندی در لایه کاربرد ارایه می دهیم تا این مشکل را بهبود بخشداین الگوریتم مبتنی بر تکنیک خوشه بندی است و از روش DMA بهره می گیرد در ابتدا جاده را به چندین بخش تقسیم می کنیم درهر بخش ما یک خوشه بین اتومبیل های در حال حرکت ایجاد می کنیم الگوریتم زمان بندی مذکور شامل دو سطح زمان بندی است در سطح اول هیچ دو خوشه ی همسایه ای در زمان یکسان شروع به ارسال نمی کنند در حالیکه در سطح دوم داخل هر خوشه را با استفادها ز روش TDMA زمان بندی می کنیم.