سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان کریمی گلپایگانی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمندگروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فن
حمید سلطانیان زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمندگروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فنی

چکیده:

تصویر برداری DTMR یک روش جدید برای تشخیص و بررسی فیبرهای عصبی بخش سفید مغز در حالت زنده ۲ می باشد. در این روش، راستاهای انتشار مولکول آب در بافت، در قالب یک تانسور بدست م یآید. با دنبال کردن بردار ویژه اصلی ۳ تانسور انتشار، می توان مسیر عبور فیبرهای عصبی را دنبال کرده و ساختار آنها را بازسازی کرد. از طرفی وجود نویزهای مختلف در فرآیند تصویربرداریDTMR باعث بوجود آمدن انحراف، ناقص شدن و یا تغییر شکل در ساختار فیبر عصبی بازسازی شده می گردد. در این تحقیق یک روش تکاملی، مبتنی بر تئوری SimulatedAnnealing ارائه شد هاست که بوسیله آن می توان بردارهای ویژه اصلی در تانسورهای نویزی را بر اساس فرضیات نشات گرفته از اطلاعات آناتومی بازسازی کرد.