سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب روشنکار – کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
علی ضیاء شمس – کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت (مسئول مکاتبات)

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تحلیلی اثرات روشهای مختلف بهسازی لرزه ای بر افزایش کارایی لرزه ای قابهای بتن مسلح کوتاه مرتبه موجود و همچنین مقایسه اقتصادی و زمانی اجرای این روشها و در نهایت ارائه توصیه هایی جهت انتخاب طرح بهینه از میان گزینه های موجود می باشد. سازه های در نظر گرفته شده جهت مدلسازی در این تحقیق از نوع بتن مسلح و دارای پنج طبقه می باشد. سه طرح مختلف بهسازی لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفت: ۱ – بکار گیری بادبند فولادی، ۲ – بکارگیری دیوار برشی و ۳ – استفاده از پوشش بتنی جهت مقاومسازی اعضای سازه ای. برای مدل بادبند فولادی و دیوار برشی حالات مختلف قرارگیری این اعضا در ارتفاع ساختمان نیز مدلسازی و مدلی که دارای کارایی لرزه ای بهتری بود انتخاب شد. برای تحلیل مدلهای تشریح شده از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده و اثرات تشدید لنگر در نظر گرفته شده است. برای کنترل چگونگی تغییر کارایی لرزه ای قابها از فاکتورهایی چون حداکثر جابجایی نسبی طبقات، تحولات نیروی محوی ستونها و نسبت برش به وزن طبقات استفاده شده است. در پایان با انجام مقایسه اقتصادی و زمانی اجرای روشهای معرفی شده توصیه هایی جهتانتخاب روش بهینه مقاومسازی لرزه ای ارائه شده است. جهت مقایسه اقتصادی از روشهای علم اقتصاد مهندسی کمک گرفته شده و برای مقایسه زمانی اجرای روشهای ذکر شده از علم مهندسی سیستم و برنامه ریزی خطی جهت مدلسازی فعالیتها بهره گرفته شده است.