سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی فلاح تفتی – استادیار مهندسی ترافیک در دانشکده عمران دانشگاه یزد

چکیده:

سیستمهای اعمال سرعت مجاز متغیر که در اروپا تحت عنوان سیستمهای کنترل آزادراهی شناخته شده اند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک آزادراهی به نحو فزاینده ای در آزادراهها و بزرگراه های دنیا بکار برده می شوند. الگوریتمی که بنحو می باشد که بر مبنای ( rule-based) گسترده ای در این سیستمها مورد استفاده قرار گرفته است الگوریتم مبتنی بر قواعد آن وضعیت یک جریان ترافیکی یا میزان تراکم یا ازدحام ترافیکی آزادراه را در فواصل زمانی منظم از روی اطلاعات سرعت و تردد ترافیک اندازه گیری شده توسط شناسگرهای نصب شده در طول آن تعیین می نماید و سپس مقادیر سرعت مجاز و پیغامهای مناسب را به ترتیب بر روی سیگنالها و تابلوهای متغیر خبری نصب شده وضع می نماید. میزان موفقیت چنین در (thresholds) سیستم هائی تا حد زیادی بستگی به مناسب بودن مقادیر تعریف شده برای پارامترها و مقادیر آستانه ای الگوریتم آنها می باشد. در این مقاله، با مد نظر قرار دادن تجربیات حاصله از بکارگیری چنین سیستمهائی در کشورهای دیگر و بویژه کشور انگلستان، یک روش عمومی برای تعیین اینگونه پارامترها که در راه اندازی سیستمهای اعمال سرعت مجاز متغیر مبتنی بر قواعد مورد نیاز می باشند، پیشنهاد شده است.