سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ضیایی – استادیار دانشگاه بجنورد
امید رامز – کارشناسان مهندسی صنایع
مجتبی کارگران –

چکیده:

دراین مقاله مساله برش و بسته بندی مورد بررسی قرارمیگیرد یک دسته بندی خوب برای انواع مسائل برش و بسته بندی دسته بندی ارایه شده توسط گرهارد واشر میباشد که طبقه بندی و تعاریف منسجمی ازانواع این مسائل ارایه میدهد برای درک این روش پیشنهادی دراین مقاله قادر به حل چه نوع مسائلی ازدسته بندی گرهارد واشر می باشد ابتدا این دسته بندی به تفصیل شرح داده میشود سپس یک الگوریتم ابتکاری برای حل تعدادقابل ملاحظه ای ازانواع مسائل برش و بسته بندی پیشنهاد میگردد درادامه کارایی روش ابتکاری با استفاده ازچندمثال ساده مورد بررسی قرارمیگیرد همچنین برخی عوامل موثربرکارایی و سرعت الگوریتم پیشنهادی شرح داده میشود.