سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میربهادرقلی آریانژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد آشتیانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
هیوا فاروقی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی دا
هیبت اله صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

تعیین مقدار سفارش دهی یکی از مهمترین و در عین حال یکی از مشکل ترین مسایل مطرح در برنامه ریزی تولید است . در این مقاله ضمن اشاره به دسته بندی مسائل تعیین اندازه انباشته بر اساس نوع تقاضا و وجود یا عدم وجود محدودیت ظرفیت، ارائه یک روش ابتکاری برای تعیین اندازه انباشته و نحوه سفارش دهی در برنامه ریزی تولید تک مرحله ای با محدودیت ظرفیت تولید در حالت کمبود غیر مجاز مد نظر قرار گرفته است. در این راستا ضمن مروری بر ادبیات موضوع در این زمینه، روشی ابتکاری برای حل مدل پیشنهاد شده است. در ارائه روش ابتکاری، جواب اولیه، مساله بدون محدودیت ظرفیت، از طریق روش واگنر-ویتین بدست آمده و تلاش شده است تا ضمن برآورده کردن شرط موجه بودن جواب تا حد امکان هزینه کل کاهش یابد. در پایان ضمن کد نویسی روش ابتکاری پیشنهادی و روش برنامه ریزی پویا با زبان برنامه نویسی VB6 و با فرض نرمال بودن توزیع تقاضا، زمان انجام محاسبات دو روش در چند مساله با سایزهای مختلف با هم مقایسه می شوند که نشان می دهد همواره روش ابتکاری پیشنهادی به مراتب زمان محاسبه کمتری را نسبت به روش برنامه ریزی پویا صرف می کند