سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فتحی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، گروه کامپیوتر، تهران ، ایران
آرمان گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سخت افزار،

چکیده:

در این مقاله با استفاده از عملکرد شبک ههای همتا-به-همتا، راهکاری جدید را برای جستجوی فای لها در شبک ههای موردی بین خودرو عنوان خواهیم کرد. در این مقاله ما بر طراحی یک شبکه روگستر در لایه ی کاربرد و بر روی شبکه فیزیکی خودرو ها، با هدف جستجوی فای ل ها متمرکز شده ایم. شبکه همتا-به-همتای طراحی شده یک شبکه نامتمرکز و غیرساخت یافته است تا هرچه بیشتر با خصوصیات شبک ه های موردی بی ن خودرو همخوانی داشته باشد. در این راهکار ارتباط میان خودروها از نوع ارتباط خودرو-به-خودرو فرض شده و حرکت خودر وها در یک بزرگراه شبیه سازی شده است شبیه سازی این راهکار با استفاده از نرم افزار شبیه ساز شبکهOMNeT++و شبیه ساز حرکت خودروSUMOانجام شده است.