سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد حسین موسوی زاده – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهران محسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نسرین ارشدی – روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کیفیت داده ها یک مفهوم پیچیده و فاقد ساختار است که مورد توجه مدیران سیستم های اطلاعاتی قرار دارد. علت این توجه هزینه های زیاد نگهداری و پاک سازی داده های بی کیفیت است. این قبیل داده ها علاوه بر هزینه های ناشی از فقدان کیفیت منجر به آمارها ، تحلیل ها و تصمیم سازیهای اشتباه و بعضا خطرناکی در سازمانها می باشد. لذل مدیران مایلند کیفیت داده های سیستم های اطلاعاتی شان را ارتقاء دهند. یکی از موضوعات اصلی در مبحث ازتقاء کیفیت ، اندازه گیری میزان کیفیت است. هزینه های تامین کیفیت نیز اندک نیست. ما در این مقاله ک راهکار پیشگیرانه ارائه کرده ایم که با بکارگیری آن داده های سیستم اطلاعاتی کیفیت مطلوبی خواهند داشت. از سوی دیگر دادها های بی کیفیت موجود در سیستم اطلاعاتی نیز کاهش خواهند یافت. راهکار ارائه شده ، ابعاد مختلف کیفیت داده را پوشش می دهد و لذا جامعیت لازم را دارد. روش ارائه شده روی سه بعد صحت ، ارزش افزوده و باور پذیری مورد آزمایش قرارگرفته که نتایج ازمایش بهبود و جامعیت ادعا شده را تایید می کند.