سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – شرکت ملی گاز ایران تهران
حامد علی آبادی –

چکیده:

دراین مقاله به ارایه راهکاری درصنعت گازونفت با کمک منطق فازی خواهیم پرداخت منطق فازی یکی ازجدیدترین علومی استکه برپایه کیفیت عمل می کند نه کمیت یعنی درعلم منطق دیجیتالمی گوییم یا صفرویا یک ولی درمنطق فازی می گوییم بین صفر و یک نیز عدد یا اعدادی وجود دارند درصنعت گاز ایران محدوده عملکرد کمپرسورها به وسیله پدیده ای بنام پدیده serj محدود میگردد کنترل سرج جهت مقابله با این پدیده اجتناب ناپذیر است که دراین مقاله راه حلی جهت افزیاش محدوده عملکرد کمپرسور با استفاده ازکنترل آنتی سرج ولو و به کمک خط کنترل سرج و خط سرج بیان میگردد همانطور که شبیه سازی ها نشان میدهد با استفاده از این روش برای بهره تراتل ۳۰ نیز پایداری حاصل م یشود.