سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایر
امیر اعتماد شهیدی – استاد دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ضریب پخشیدگی طولی یک پارامتر کلیدی در تعیین توزیع غلظت آلاینده در رودخانه ها می باشد مطالعات متعددی در جهت ارائه روابطی ساده برای برآورد این ضریب انجام شده است. بعلت پیچیدگی مکانیزم پخشیدگی، این روابط همیشه به پیش بینی دقیق منجر نمی شوند در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات اندازه گیری شده مربوط به ضریب پخشیدگی طولی در رودخانه ها ( ۱۴۹ مجموعه داده)، و با استفاده از برازش خطی چند متغیره، رابطه جدیدی ارائه گردیده است که عملکرد بهتری نسبت به روابط قبلی داشته و دقت بیشتری در برآورد ضریب پخشیدگی طولی دارد.