سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان پورفخار – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول
صبا صدیق راد – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت
امیرمسعود رحمانی – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با پیشرفت و توسعه شبکه های گوناگون بی سیم، برای تامین سرویس های بهتر، به تازگی یک فناوری کلیدی یعنی شبکه های بی سیم مش WMN)ها)، پدیدار شده است. اخیراً این شبکه ها در گروه های تحقیقاتی مورد توجه فزاینده ای واقع گشته اند و چونکه با داشتن ستون فقرات بی سیم ثابت بعنوان آخرین قدم در توسعه و افزایش ارتباط با اینترنت بشمار می آیند، باید سرویس هایی مطمئن با کیفیت بالا را در اختیار کاربران قرار دهند. عدم وجود استانداردها و پشتیبانی برای چندپخشی قابل اطمینان درWMNها، این عرصه را با چالش های بسیاری روبرو می سازد. بدین منظور در این مقاله، از مدل محاسباتی مخچهCMAC استفاده شده است تا با تاخیر و پیچیدگی کمتر به پیش بینی احتمال وقوع قطعی یا خرابی در یک گره/مسیر قبل از مشاهده خطا یا تلفات در آنها پرداخته شود تا نهایتاً با بکارگیری مکانیزم ها و راه حل های مناسب بتوان شبکه را به یک حالت پایدار تحت ترمیم و بازسازی قرار داد. در این مقاله، بمنظور توزیع متوازن بار، کنترل نوسانات ترافیک و پشتیبانی ازQoS در ارتباطات چندپخشی میان اینترنت وWMNها، ابتدا یک بسترframework)چندپخشی مؤثر و سپس یک پروتکل چندپخشی بهینه بنامDFMesh مبتنی بر بستر پیشنهادی معرفی می شود. نتایج ارزیابی و مقایسات، صحت و کارآیی پروتکلDFMesh رادرWMN ها تصدیق م یکند.