سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر فرهند – کارشناس سازه های دریایی -سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله تغییر نگرش طراحی و چیدمان داخلی بنادر از منظر اقتصادی به منظر پدافند غیر عامل می باشد. بیان تهدیدات و آثار آن در هر قسمت از بندر و بدنبال آن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از حوادث بالقوه و حوادث طبیعی و خساراتناشی از حملات تروریستی و نظامی جهت قسمت های مختلف بندر مانند اسکله ها، انبارها، مراکز تجمع نیروی انسانی و تاسیسات اساس تغییرو اصلاح چیدمان داخلی بنادر از منظر اقتصادی به منظر پدافند غیر عامل می باشد لذا با شناخت اجزاء داخلی بندر و خطرات بالقوه و خطرات ناشی از حملات، هر یک تمهیدات مناسب جهت آنها مشخص می گردد.ارائه یک الگو مناسب جهت بکار گیری این تمهیدات می تواند کمک موثری در اصلاح چیدمان داخلی بنادر از منظر اقتصادی به منظر پدافند غیر عامل داشته باشد لذا از روش طراحی سیستماتیک چیدمان که بر اساس اهمیت ارتباط اجزاء تشکیل دهنده هر مجموعه نسبت به یکدیگر بیان شده استفاده خواهد شد. این روش شامل ده مرحله می باشد که ضمن انجام مراحل ۱و ۲ در مرحله سوم به رابطه فعالیت ها پرداخته و مرحله چهارم و پنجم مربوط به فضای مورد نیاز و فضای در دسترس می باشد و در مرحله ششم به نمودار فضا- رابطه و دیاگرام رابطه فعالیت ها پرداخته خواهد شد. در مراحل هفتم و هشتم به ملاحظات تعدیلی و محدودیت های عملی اشاره می شود و در مرحله نهم به طراحی چیدمان جایگزین با نتیجه گیری از دیاگرام های رابطه فعالیت ها پرداخته و در پایان به ارزشیابی چیدمان جدید پرداخته خواهد شد. در انتهای مقاله نتیجه گیری بیان شده است