سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود شهرخی – دکتری صنایع
پرستو جلالی – مهندسی صنایع
شیما احمدیان – مهندسی صنایع

چکیده:

اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی عامل اصلی پیشرفت بشردردهه اخیر بوده است ولیچنانچه قواعد آن بدرستی رعایت نشود و کل این فرایند قانونمند نگردد تبعات سوء آن بصورت خسارات و صدمات ناشی ازحوادث آشکار می شود این مقاله یکالگوی مناسب جهت بهبود فرایند مدیریت ریسک با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش را ارائه میکند که درمحیط ۳ بعدی کامپیوتری توسعه یافته است الگوی پیشنهای توسط این مقاله جهت تلفیق مدیریت ریسک درمحیط طراحی با استفاده ازتکنیک مهندسی ارزش برای بهبود همزمان شاخصهای مربوطب ه ریسک وکارایی پروژه ها است برای این منظور یک الگوی عملیاتی به همراه یک سیستم نرم افزاری درمحیط ۳ بعدی نرم افزار CATIA توسعه داده شده است که با استفاده از فرایند تصمیم گیری چندمعیاره گزینه های مطرح شده درکارگاه مهندسی ارزش را مورد ازمون و مقایسه قرارمیدهد این سیستم میتواند برای تحلیل پروژه های مهندسی و عمرانی مورد استفاده قرارگیرد.