سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سالاررضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر ساوجبلاغ
سمانه هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس

چکیده:

در این مقاله مسئله بالانس و زمانبندی خطوط مونتاژ همراه با زمانهای آمادهسازی وابسته به توالیSUALBSP) مورد مطالعه قرار می- گیرد. در این تحقیق نوع دوم این مسئله که عبارت است از کمینه کردن زمان سیکل با ثابت در نظر گرفتن تعداد ایستگاهها، مورد بررسی قرارمیگیرد. برای حل بهینه این مسئله یک مدل ریاضی توسعه داده میشود. از آنجا که این مسئله در مقوله مسائلNP-hard قرار میگیرد، مدل ریاضی را نمی توان برای مثالهای بزرگ مسئله حل نمود. لذا یک الگوریتم کلونی مورچگان برای حل کارای این مسئله پیشنهاد میشود.تاکنون استفاده از این الگوریتم برای حل این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته نشده است و این موضوع یکی از نوآوریهای تحقیق حاضر است. مسئله مورد نظر شامل دو نوع تصمیمگیری است: تعیین توالی کارها و تخصیص آنها به ایستگاهها، الگوریتم کلونی مورچگان پیشنهادی توالی انجام کارها را مد نظر قرار میدهد، یعنی هر مورچه شامل یک توالی از کارها است، تخصیص بهینه کارها به ایستگاهها، برای هر توالی، با استفاده از یک فرآیند برنامه ریزی پویا انجام میشود. علاوه براین برای بهبود کارایی الگوریتم کلونی مورچگان پیشنهادی، یک نوع شمارش جزئی توالی کارها به کار گرفته می شود. نتایج محاسباتی نشاندهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی است