سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه کرمی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
الشن جلیل زاده – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
هادی خطیب زاده ازاد – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
احسان کرمانشاهی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم

چکیده:

به دلیل وجود بریکر تنها در ابتدای فیدر در صورت عدم تعبیه سکسیونرها در طول فیدر امکان ایزوله کردن خطا و انجام مانور وجود ندارد. در این مقاله روشی برای مکان یابی بهینه سکسیونر در شبکه های رینگ باز ارائه شده است . الگوریتم ارائه شده در این مقاله قابل اعمال به فیدر های شعاعی با وجود امکان مانور می باشد. در این مقاله، کارایی روش پیشنهادی با انجام مطالعه موردی الگوریتم ارائه شده بر روی یک شبکه رینگ باز نمونه نشان شده است . در انتها ارزیابی میزان افزایش قابلیت اطمینان در شبکه نمونه و سرمایهگذاری انجام شده صورت پذیرفته است.