سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه کرمی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
الشن جلیل زاده – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
هادی خطیب زاده ازاد – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
احسان کرمانشاهی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم

چکیده:

در طراحی شبکه قدرت آگاهی از تغییرات اساسی در فلوی جریان در طول فرایند بازیابی بعد از بروز خطا در شبکه اهمیت فراوانی دارد. امکان ایزوله کردن خطا و بازیابی سایر قسم تهای شبکه، تنها در صورت وجود تجهیزات و مسیرهای از پیش طراحی شده میسر می باشد. برای برق رسانی هر چه بیشتر مشترکین شبکه در صورت بروز خطا، باید مساله بازیابی شبکه برای تمامی نقاط شبکه از قبل پیش بینی شده باشد. این مقاله الگوریتمی را برای تعیین محل نقاط مانور به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع شعاعی ارائه می کند. این الگوریتم برای شبکه هایی ارائه می شود که به صورت شعاعی بهره برداری می شوند و برای افزایش قابلیت اطمینان به صورت حلقه باز در می آیند . در نهایت این الگوریتم بر روی شبکه توزیع نمونه پیاده سازی شده و نتایج آن ذکر میگردند.