سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی کیانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران
هانی صیدگر –
مهرداد عزتی –
ایرج مهدوی –

چکیده:

درمسائل کلاسیک مسیریابی وسایل نقلیه عموما انتقال و جابجایی کالا به عنوان خدمت نهایی ووسایل نقلهی به عنوان خدمت دهنده درنظرگرفته شده اند درمساله ترکیبی نیروی انسانی – مسیریابی وسایل نقلیه ارایه شده دراین تحقیق بادرنظرگرفتن تیمهایی با سطوح مختلفی از مهارت به عنوان عوامل خدمت دهنده کمینه سازی هزینه های خدمت دهی به مشتریان و جابجایی تیم ها توسط وسایل نقلیه بصورتی انجام میشود که خدمت مربوط به هرمشتری درزمان مناسبی نسبت به موعد زمانی تعیین شده توسط آن صورت پذیرد برای حل مسائل تولید شده دراندازه های بزرگ روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک ارایه شده است تنظیم پارامترهای الگوریتم ارایه شده توسط روش تاگوچی انجام شده است. الگوریتم ژنتیک ارایه شده درحل مسائل مشابه درمقایسه با حل های دقیق برنامه CPLEX کارایی مطلوبی درمقدار تابع هدف نشان میدهد و همچنین پایین بودن زمان حل مسائل توسط این الگوریتم بسیار جالب توجه است.