سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا عبداللهی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد جعفری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علی امیری – گروه کامپیوتر – دانشگاه علم وصنعت
محمود فتحی – گروه کامپیوتر – دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

محاسبه دترمینان ماتریس های غیر مربعی کاربردهای مختلفی در زمینه های علوم مهندسی و علوم پایه دارد .لذا محاسبه ی این دترمینان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.ولی به دلیل حجم محاسباتی بسیار زیاد ، عملاً محاسبه دترمینان ماتریس های غیر مربعی به ویژه در اندازه های بزرگ غیر قابل انجام می باشد.از این رو ، ارائه الگوریتم های موازی برای محاسبه این دترمینان ها می تواند بسیار پر کاربرد باشد.لذا در این مقاله ، ابتدا سعی خواهیم کرد تا روش رادیک را برای محسابه دترمینان ماتریس های n×۲ می کنیم .سپس بر اساس آن یک الگوریتم موازی جهت محاسبه درمینان ماتریس های n×۲ با استفاده از معماری PRAM با تعداد پردازنده n-1 و حافظه EREW ارائه کنیم .این الگوریتم با استفاده از روش پرش اشاره گر طراحی شده و از مرتبه زمانی (lign)& می باشد.