سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر صفائی – دانشکده فنی ، دانشگاه زنجان
جلیل راشد محصل – دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روش های عددی درحل معادلات لاپلاس و پواسون در الکترومغناطیس مهندسی،روش عنصر محدود می باشد. این روش را می توان برای فضاهای ۲ یا ۳ بعدی به کارگرفت و یکی از مراحل اساسی و زمان بر این روش، تقسیم بندی اشکال نامنتظم به عناصر مربعی و مثلثی می باشد. با افزایش تعداد عناصر در یک زیر ناحیه مشخص از ناحیه مورد بررسی، می توان دقت جواب را در آن ناحیه افزایش داد که این خود نیاز به انعطاف پذیری الگوریتم مش بندی دارد.