سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تکتم شریفیان عطار – شرکت برق منطقه ای خراسان
حمیدرضا جعفریان – گروه برق دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل قاسمی – گروه برق دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین جاویدی – گروه برق دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در گذشته به منظور کاهش مصرف برق در زمان پیک و بهبود منحنی مصرف الکتریکی، طرحی به نام دیماند منعطف توسط برق منطقهای خراسان جهت مشترکین صنعتی ارائه گردیده بود. عدم تطابق طرح اولیهی دیماند شناور با منحنی بارهای مختلف و همچنین ایجاد تغییرات در منحنی بار شبکه خراسان که بنا به گزارش مرکز دیسپاچینگ شمال شرق کشور در مواردی در اوایل تابستان سال ۱۳۸۹ پیک روز شبکه از پیک شب بیشتر شده است اعمال یک سری اصلاحات را بر روی این طرح ضروری نمود. لذا، طرح اینترنشیپی در این خصوص در شرکت برق منطقهای خراسان انجام پذیرفت و نتایج آن در این مقاله به صورت الگوریتم جدیدی برای طرح دیماند منعطف جهت مشارکت صنایع با توجه به منحنیهای بار ماهیانه، منحنی بار صنایع و شرایط آب و هوایی ارائه گردیده است.