سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه بزرگی – کارشناسی ارشد
مصطفی عابدزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید خوش الحان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مسئله استقرار تسهیلات ازجمله مسائل است تحقیقات زیادی درارتباط با آن صورت گرفته است هدف آن پیدا کردن موقعیت دپارتمان درسطح کارخانه برای دوره های زمانی مختلف جریان مواد میان دپارتمان درسطح کارخانه برای دوره های زمانی مختلف جریان مواد میان دپارتمان ها درطول دوره زمانی تغییر می کندمی باشد چنانچه دپارتمان ها همپوشانی نداشته باشند و مجموع هزینه جابجایی و چیدمان مجدد حداقل گردد دراین مقاله مساله چیدمان تسهیلات پویا با فرض تساوی مساحت دپارتمان ها به وسیله الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوع با استراتژی تنوع که شامل ساختارحافظه برپایه تکرار تابع جریمه و تابولیست پویا می باشد حل شده است.