سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راهبه مجتهدی صفاری – گروه مهندسی نرم افزار، عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی وا
حمیدرضا مجتهدی صفاری – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، ایران،

چکیده:

در این مقاله به معرفی الگوریتمهای آرایه ای سیستولیک بعنوان یک روش موازی سازی سریع، نسبت به سایر روشهای جبر خطی می پردازیم و کاربرد آن را در پردازش تصویر، به منظور تخمین ضرایب بهینه فیلترسازی دو بعدی تصاویر بیان می کنیم. همچنین روش پیشنهادی خود را که از الگوریتم PPSO ، جهت تخمین ضرایب بهینه برای فیلتر سازی تصاویر، استفاده می کند، ارائه می کنیم. الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی، یک الگوریتم یادگیری می باشدکه در هر مرحله بر اساس رفتار جمعی ذرات تصمیم گیری می نمایدو پارامترهای خودرادر هر مرحله، جهت رسیدن به یک راه حل بهینه بروز رسانی می کند.روش پیشنهادی، به دلیل بکارگیری فرآیند یادگیری و بروز رسانی مقادیر در هر مرحله، در تخمین ضرایب بهینه فیلترینگ، نسبت به روش آرایه های سیستولیک، دقت بالاتری دارد