سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر گوهردانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
ستار هاشمی –
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

استخراج قوانین انجمنی یکی از مهمترین اهداف داده کاوی است و معمولا شامل دو مرحله است در مرحله اول مجموعه آیتم های مکرر frequent موجود در تراکنشها پیدا میشود و در مرحله دوم قوانین انجمنی موجود دراین مجموعه استخراج می گرددمرحله دوم این الگوریتم ها دارای پیچیدگی خاصی نیست و تمامی بار این فرایند مربوط به مرحله اول می باشد با توجه به ماهیت مسئله مرحله اول الگوریتمهای استخراج قوانین انجمنی دارای پیچیدگی زمانی نمایی هستند الگوریتم ارایه شده دراین مقاله با دیدی جدیدب ه مسئله نگاه می کند این الگوریتم بیشتر به محتوای تراکنشها تکیه دارد و در نتیجه در اغلب موارد بسیار خوب عمل می نماید و حتی در بدترین موردکارایی آن معادل الگوریتم های قبلی می باشد.