سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صدرا کاردان – کارشناسی کامپیوتر
محمدمهدی احمدیان – کارشناسی کامپیوتر

چکیده:

یکی ازمعضلات الگوریتم های جستجو چه دربخش آگاهانه و چه دربخش نااگاهانه مسئله فضای مورد نیاز یا همان حافظه مصرفی است درالگوریتم معمول A* به علت بعلت آنکه تمام گره های تولید شده را درحافظه نگه میشوند A* قبل ازاتمام زمان اجرا با کمبود فضا حافظه مواجه می شود دراین مقاله با ارایه الگوریتمی جدیددرجستجوی A* میزان حافظه مصرفی این الگوریتم را با پیاده سازی روی مساله معمای هشت به میزان قابل توجهی کاهش میدهیم و مشکل کمبود حافظه که یکی از عیوب این مساله بوده را تاحدزیادی بهبود می بخشیم