سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدیان – کارشناسان کامپیوتر شاخه نرم افزار
صدرا کاردان –

چکیده:

یکی ازمعضلات الگوریتم های جستجو چه دربخش آگاهانه و چه دربخش نااگاهانه مسئله زمان محاسبه یا همان مرتبه زمانی اجرا است درالگوریتم معمول A* به علت استفاده از یک لیست برای ذخیره سازی گره های تولید شده و مرتب سازی مداوم آن بعدازهرتولید گره زمان پردازش بالایی برای اجرای این الگوریتم نیاز می باشد دراین مقاله با ارایه الگوریتم و ساختمان داده هایی جدید درجستجوی A* میزان مرتبه زمانی این الگوریتم درمطالعه موردی معمای هشت را به میزان قابل توجهی کاهش میدهیم و مسئله زمان زیاد محاسبه را که یکی ازعیوب این مساله بوده را تاحدقابل توجهی بهبود می بخشیم